1612214291

Intensief Ambulant Hulpverlener Senior (sociaal team)

Hier ga je werken
Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft, in het grootste deel van Nederland. We bundelen de krachten van Agathos (thuiszorg en ambulante hulpverlening), Curadomi (thuiszorg) en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn (verzorgingshuis en verpleeghuizen). Dagelijks bieden we met bijna 4.000 medewerkers en 800 vrijwilligers een compleet pakket aan zorg, ondersteuning en hulpverlening. In ons werk staat de zorg voor onze cliënten en hun mantelzorgers centraal. Dat doen we met hart en ziel, vanuit onze christelijke levensovertuiging.
Kijk voor meer informatie op: www.werkenmetwaardering.nl

Het Sociaal Team
De gemeente Neder-Betuwe heeft een Sociaal Team voor volwassenen en jeugd. Het Sociaal Team kijkt samen met de inwoner naar wat er speelt op de diverse leefgebieden. Wanneer er sprake is van ingewikkelde problematiek of problemen op meerdere gebieden, wordt samen met de inwoner en/of het gezin een plan gemaakt. Het Sociaal Team kan kortdurende hulpverlening bieden of tien `vinger aan de pols` gesprekken. Wanneer er meer intensieve of specifieke hulpverlening nodig is, zoekt het Sociaal Team samen met de inwoner naar een passende zorgaanbieder en draagt het Sociaal Team zorg voor een goede overdracht.
Het Sociaal team is een multidisciplinair team van professionals, gericht op het bieden van ondersteuning bij meervoudige en complexe problematiek.
Dit is wat je gaat doen
Voor het Sociaal Team zijn wij op zoek naar jou!
Als sociaal werker ben je in dienst bij Agathos en gedetacheerd bij de gemeente. Je ontvangt scholing en coaching vanuit Agathos, maar ook de nodige scholing vanuit de gemeente. De locatie van waaruit je werkt is Opheusden. Wekelijks vind er een casusoverleg plaats waarbij casuïstiek wordt besproken en verdeeld.
Je bent verantwoordelijk voor het kortdurend begeleiden en ondersteunen van inwoners. Je richt je hierbij op het versterken van de eigen kracht en regie door de mogelijkheden in het netwerk van de inwoner te onderzoeken en benutten. Je weet goed te inventariseren wat er speelt op de diverse leefgebieden en sluit aan bij de behoeften van de inwoner. Verder werk je vanuit een integrale benadering en zorg je hierbij voor een optimale samenwerking met andere organisaties. Je bent in staat specialistische vragen te onderkennen en naar de juiste professional door te verwijzen. Vanuit je actuele kennis over maatschappelijke ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en lokale ontwikkelingen draag je continu bij aan een passende dienstverlening.
Dit verwachten wij van jou
Je hebt een afgeronde relevante WO of HBO opleiding. Je hebt ruime ervaring in het bieden van begeleiding op één of meerdere levensgebieden. Registratie (of bereidheid om te registreren) bij het SKJ is een voorwaarde.

Het betreft een dienstverband voor minimaal 24 uur per week, in eerste instantie voor een jaar, met zicht op verlenging. Dinsdag is een verplichte werkdag.
Wij vinden het belangrijk dat je onze missie en visie onderschrijft, jij herkent je in onze reformatorische identiteit en leeft en werkt vanuit deze overtuiging.

Wij vragen aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Het opvragen van een referentie is een standaard onderdeel van onze selectieprocedure.
Dit mag je van ons verwachten
• Versterkt eigen kracht, zelfregie en oplossingsgericht gedrag
• Is gericht op preventie en draagt bij aan het ontzorgen van de hulpvragen
• Is zichtbaar en gaat op mensen af
• Stuurt aan op betrokkenheid en participatie
• Verbindt individuele en gemeenschappelijke vragen en potenties
• Beweegt zich tussen verschillende werelden en culturen
• Signaleert en speelt in op veranderingen
• Is ondernemend en benut professionele ruimte
• Is innovatief en creatief
• Houdt van pionieren
• Is in staat tot zelfreflectie en het geven en ontvangen van feedback

Solliciteren

Contact
We kijken uit naar je sollicitatie!

Neem ook een kijkje op onze teamsite: www.agathos-hulpverlening.nl/midden-nederland

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Elizette Meijer, teamcoördinator Intensieve ambulante hulpverlening via telefoonnummer 010-2640777 of 06-12263569.

Sollicitaties zonder CV en motivatie worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren