“Mooi om te zien als een gezin weer zelf verder kan”
  • Hanneke van Buren
  • Intensief ambulant hulpverlener

“Mooi om te zien als een gezin weer zelf verder kan”

Met stralende ogen vol dankbaarheid keek het kind naar Hanneke: ‘Ik ben heel blij, want papa en mama maken geen ruzie meer.’ “Ja, daar kreeg ik wel een brok van in mijn keel. Dit ging om een kind dat klem zat tussen ouders in een vechtscheidingssituatie. En dat is een van de redenen waarom ik mijn werk zo mooi vind”. Hanneke van Buren (41) is al veertien jaar intensief ambulant jeugdhulpverlener bij Agathos hulpverlening. “Elke dag leer ik opnieuw.”

Hanneke hoeft er niet lang over na te denken waarom ze al veertien jaar bij Agathos hulpverlening werkt. “Het voelt vertrouwd, er is een fijne sfeer en we doen het werk vanuit één en dezelfde overtuiging. Daarnaast is elk verhaal weer anders en dat maakt het werk veelzijdig en uitdagend.”


Doel bereiken
Hanneke werkt met haar team vanuit Veenendaal in de wijde regio daaromheen. Aanvragen komen via de gemeente binnen bij het team, dat breed inzetbaar is voor hulpvragen bij bijvoorbeeld (v)echtscheidingen, gedragsproblematiek, autisme of opvoedondersteuning. “De vraag die ik altijd stel op zo’n eerste afspraak, is: ‘stel, ik kom niet meer, wat moet er dan veranderd zijn?’ Dit geeft veel inzicht over wat ze nu eigenlijk willen veranderen en wat voor doel we willen bereiken. Ik krijg er veel energie van om samen de schouders eronder te zetten en het doel te behalen,” glimlacht Hanneke.


Persoonlijk
Hanneke vertelt zichtbaar enthousiast over haar werk. “Ik vind het zó mooi, ik word uitgenodigd bij gezinnen die mij een kijkje geven in hun gezinsleven. Je praat met ouders en kinderen, je observeert en leert over het gezin. Je bouwt samen, je maakt samen afspraken, je ondersteunt en ziet progressie.” Met een glimlach vertelt Hanneke: “Ik was recent bij een gezin met een zoon met autisme. Nadat ik een traject met de ouders en de jongen heb doorlopen, merkte ik dat de ouders meer begrepen wat hun zoon nodig heeft en hoe ze hem dat kunnen bieden. De jongen heb ik ook uitleg over autisme gegeven, zodat hij weet waar zijn mogelijkheden en beperkingen liggen. Ik heb hem ook geholpen om met zijn autisme om te leren gaan en ermee te leren leven. En hem daarvoor handvatten gegeven. Het is heel mooi om te zien dat het gezin na zo'n traject weer zelf verder kan.’’

Goede dingen
Elke ambulant hulpverlener heeft zijn eigen weekplanning. “Ik kan zelf mijn week indelen. Samen met de cliënten stem ik af hoe vaak ik kom en wanneer. Tussen de gesprekken door ga ik dan naar kantoor. Als ik twijfel of advies nodig heb, kan ik altijd aankloppen bij een collega, die dan even meedenkt. Daarnaast hebben we regelmatig een overleg met een coach. Dat vind ik fijn en nuttig. Er zijn heftige dingen die je meemaakt als hulpverlener en het is belangrijk om kritisch te blijven:  ‘doe ik de goede dingen en doe ik de dingen goed?’’’

Zegen
Hanneke beseft ook dat ze het werk niet alleen kan doen. ‘‘Ik zet mijn kennis en vaardigheden in voor cliënten, maar ik geloof dat als God ons werk niet zegent, het tevergeefs is, zoals in psalm 127 staat. Ik begeleidde een moeder die al heel lang ontzettend depressief was. Zij kon er emotioneel niet echt voor haar kinderen zijn. Ik kwam daar wekelijks en het leek maar niet beter te worden. Die zondag werd er gepreekt over psalm 127. Toen bedacht ik me dat ik teveel op eigen kennis en vaardigheden vertrouwde. Ik bad of God het werk wilde zegenen en was echt verwonderd dat ik een week later een enorme positieve verandering bij deze moeder opmerkte. Als je het soms niet meer weet, weet God het altijd.”

Of het werk weleens saai is? Hanneke lacht: “Nee, echt nooit, ik heb zoveel meegemaakt en ik blijf het ontzettend mooi vinden. Samen met cliënten werken we aan doelen en help ik hen weer grip op zichzelf en op de situatie te krijgen. Dankbaarheid overheerst als dat lukt en waardering krijg je daarvoor terug.”