Over Agathos

Over ons

De grondslag van Agathos luidt: Goeddoen. Medewerkers van Agathos bieden goede zorg- en hulpverlening aan elke cliënt, ongeacht levensovertuiging, vanuit Bijbelse principes en de reformatorische traditie. Met als missie: gedreven door het Woord (hart), deskundig in ons vak (hoofd) en vaardig in ons handelen (handen).

Agathos is een christelijke organisatie voor thuiszorg en hulpverlening op reformatorische grondslag. De Bijbel, het woord van God, vormt de basis van waaruit de medewerkers van Agathos werken. Galaten 6 vers 10 benoemt de motivatie waaruit wij onze zorg willen bieden. Agathos is het oud-Griekse woord voor ‘goed doen'. Agathos beoogt het goede, in de vorm van zorg en diensten vanuit reformatorisch perspectief, te zoeken voor allen. Agathos heeft bijzondere aandacht voor het ‘goed doen' aan haar geloofsgenoten.

De identiteit van Agathos komt tot uitdrukking in de volgende visie op het leven, de cliënt en de zorgverlening:

  • God geeft en neemt het leven. Het nemen van het leven, maar ook het nodeloos rekken van het leven komt de mens niet toe. De zorgverlener streeft naar liefdevolle en professionele zorg rondom een waardig levenseinde.
  • Mensen hebben zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. "God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf" is de Bijbelse opdracht.
  • Ieder mens heeft recht op een warme en respectvolle bejegening, ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur of dergelijke.
  • De zorgverlener verricht zijn/haar werk op een professionele manier.
  • De zorgverlener houdt rekening met en heeft respect voor de (christelijke) identiteit van de cliënt en neemt deze mee in de zorgverlening.

Identiteit in de zorgpraktijk

De zorgverleners van Agathos hebben niet alleen oog voor de leefsituatie en ziekte van de cliënt maar er is in de zorgverlening ook aandacht voor zingeving en geloof. Ook in het teamoverleg komen naast de zorginhoudelijke onderwerpen ook regelmatig levensbeschouwelijke onderwerpen aan de orde. De zorg op zondag wordt zo gepland dat er zoveel mogelijk ruimte over is voor zondagsrust voor de zorgverlener en voor de cliënt.

Samenwerking

Omdat we zien dat het de zorg ten goede komt, werken we in de verzorging en verpleging met kleine teams. Ook in de Ambulante Hulpverlening en de Huishoudelijke ondersteuning werk je bij vaste cliënten. We werken altijd in overleg met de cliënten. Hun wensen en behoeften zijn het uitgangspunt. We betrekken de eventuele mantelzorgers en het netwerk van de cliënt. Daarnaast werken we waar mogelijk samen met vrijwilligersorganisaties en kerken en in nauwe afstemming met andere zorgprofessionals zoals de huisarts.

Onderdeel van Lelie zorggroep

Agathos is onderdeel van Lelie zorggroep. Ook Curadomi en Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn horen bij Lelie zorggroep. De organisaties binnen Lelie zorggroep werken professioneel, persoonlijk en liefdevol. Geïnspireerd door het christelijk geloof en de Bijbel.

Locaties

Agathos werkt in verschillende plaatsen.  Via de teamwebsites kun je ook nader kennismaken met de plaatselijke teams. Met de onderstaande links kun je op het landkaartje het betreffende team vinden.

Website Agathos thuiszorg
Website Agathos hulpverlening